اسفند ۲۲, ۱۳۹۲

برنامه کاربردی برای iPhone جایگزین itunes

یکی از مشکلاتی که بسیار شنیده ام باعث پشیمانی از خرید دستگاه های اپل (iOS) می شود این است که به راحتی نمی توان اطلاعاتی نظیر عکس ، موسیقی ، کلیپ و …را بین دستگاه خود و یک کامپیوتر جا به جا کرد و برای این کار شما نیاز به […]
دی ۲۳, ۱۳۹۲

برنامه کاربردی برای iPhone جایگزین itunes

یکی از مشکلاتی که بسیار شنیده ام باعث پشیمانی از خرید دستگاه های اپل (iOS) می شود این است که به راحتی نمی توان اطلاعاتی نظیر عکس ، موسیقی ، کلیپ و …را بین دستگاه خود و یک کامپیوتر جا به جا کرد و برای این کار شما نیاز به […]
  • More Reading:

  • cool haven

  • friedrichswerth

  • camisolas de futebol 2017

  • maths rattrapage 95

  • schach in nastaetten