فروردین ۷, ۱۳۹۳
الگوریتم کبوتر

الگوریتم کبوتر گوگل

دو روز پیش گوگل وب مستر ها را شوکه کرد و با تغییر در الگوریتم جستجوی خود که در بخش محلی بهینه سازی شده است در نتایج جستجو مکانها تغییر ایجاد کرد . تا پیش از این الگوریتم اگر شما مکانی را جستجو می کردی و لیست می خواستید اول […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۲
طراحی سایت و محبوبیت وب سایت

طراحی سایت و محبوبیت وب سایت

آدمهایی را در نظر بگیرید که خیلی پرحرفند و بی فاصله از همه چیز و همه جا سخن می گویند و در مقابل  افرادی که بسیار کم گو و کم صحبت هستند و به زور می توانی از آنها کلامی بشنوی ، هر دو دسته کسانی هستند که حوصله آدم […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۲
طراحی سایت و محبوبیت وب سایت

طراحی سایت و محبوبیت وب سایت

آدمهایی را در نظر بگیرید که خیلی پرحرفند و بی فاصله از همه چیز و همه جا سخن می گویند و در مقابل  افرادی که بسیار کم گو و کم صحبت هستند و به زور می توانی از آنها کلامی بشنوی ، هر دو دسته کسانی هستند که حوصله آدم […]
  • More Reading:

  • cool haven

  • friedrichswerth

  • camisolas de futebol 2017

  • maths rattrapage 95

  • schach in nastaetten