جولای 6, 2014
طراحی سایت و دردسر رمز عبور

طراحی سایت و دردسر انتخاب رمزهای عبور – پسورد –

در این نوشته قصد آن را نداریم که اصول ابتدایی انتخاب یک رمز عبور مناسب را آموزش بدهیم اگر چه که اصول اصلی را با هم مرور خواهیم کرد اما می خواهیم از مشکلی صحبت به میان آوریم که بعد از طراحی سایت برای اکثر صاحبان وب سایت پیش می […]
مارس 6, 2014
طراحی سایت و دردسر رمز عبور

طراحی سایت و دردسر انتخاب رمزهای عبور – پسورد –

در این نوشته قصد آن را نداریم که اصول ابتدایی انتخاب یک رمز عبور مناسب را آموزش بدهیم اگر چه که اصول اصلی را با هم مرور خواهیم کرد اما می خواهیم از مشکلی صحبت به میان آوریم که بعد از طراحی سایت برای اکثر صاحبان وب سایت پیش می […]