مارس 23, 2020
featured snippets قطعات برجسته در نتایج اصلی گوگل

featured snippets یا قطعات برجسته سمت راست گوگل دیگر نیستند

همانطور که این شرکت در ماه ژانویه اعلام کرد ، featured snippets یا قطعات برجسته گوگل اکنون در ستون اصلی نتایج گوگل نمایش داده می شود. سخنگوی گوگل تأیید کرده است که قطعات برجسته از نوار سمت راست نتایج جستجوی گوگل به ستون اصلی نتایج منتقل شده است. این تغییر […]